Vulca seminar 2020.

Vulca inicijativa će u travnju 2020.g. na par dana Zadar pretvoriti u glavni Europski grad „makers“ kulture.

Projekt Vulca je baziran na razmjeni ideja i osoblja u SteAm području između inovatora i institucija diljem Europe. Na inicijativu Grada Zadra i FabLab Zagreb-a, za lokaciju 4 – godišnjeg internacionalnog sastanka odabran je grad Zadar. Centralne teme ovog godišnjeg sastanka dionika iz cijele Europe su pozicioniranje MHakera i fablabova u razvojnim politikama i stategijama EU te kako djelovanje Mhakera podupire ostvarivanje ciljeva održivog razvoja?

Podaktivnosti su sastanak zadarskih i EU inovatora; razmjena iskustava vezano za programe mobilnosti; održavanje godišnje skupštine VULCA s gostima iz Hrvatske; prijedlozi za buduće aktivnosti, među kojima je i kreiranje platforme za osnivanje Zadar Makers Arhipelaga, razmatranje i panel diskusije oko tematskih područja ne samo SteAm područja, već cirkularne ekonomije, održivog razvoja otočja te inovativnih pristupa poučavanja u obrazovanju, radni sastanci i još mnogo toga.

Detaljnije o Vulci, kao i njihovim budućim planovima možete provjeriti na https://vulca.eu/vulca- seminar-2020/, a o samom programu i rasporedu aktivnosti možete vidjeti ovdje.

Pozivamo sve zainteresirane građane, učitelje, “makere”, da se besplatno prijave na sudjelovanje:

Napominjemo kako nudimo mogućnost “donation ticketa”, ukoliko je netko voljan platiti svoju ulaznicu. Taj se novac onda iskoristiti kako bi se inovatorima i volonterima koji nisu u mogućnosti financirati troškove dolaska do Zadra omogućilo sudjelovanje na Vulcinim aktivnostima.

DODATNA UPUTA:

Nakon preuzimanja svoje ulaznice potrebno je putem aplikacije Sched napraviti svoj profil i izvršiti registraciju za pojedinu radionicu. Za sva eventualna pitanja ili poteškoće obratite se slobodno na slijedeću adresu: seminar@vulca.eu

LOKACIJA

Kazalište lutaka Zadar

Kazališta lutaka Zadar

Sokolska ulica 1, 23000 Zadar, Croatia