Makers Week Zadar

Makers week Zadar 2020. je projekt koji obuhvaća pripremu i realizaciju međunarodne manifestacije promoviranja, prezentiranja i implementiranja SteAm vještina, inovacija i popularizacije znanosti te pred sve uključene sudionike, ustanove i građane postavlja 3 ključne teme za razmotriti: Inovacije u obrazovanju, EU politike i „Makers“ pokret te održivi razvoj otoka.

Makers week Zadar 2020 trajat će 7 dana (20. – 26. travnja 2020.g.), s uključenošću lokalnih, nacionalnih i međunarodnih dionika kroz radionice, izložbe, panel diskusije, radne sastanke i izrade smjernica za buduću suradnju i projekte. Krajnji cilj je obogatiti odgojno – obrazovnu ponudu izvannastavnih aktivnosti osnovnih škola i centara izvrsnosti Grada Zadra, kao i potaknuti komplementarni doprinos ostalih ustanova na uspostavi i razvoju „Maker“ kulture u Zadru.

Projekt je pokrenuo Grad Zadar (UO za odgoj i školstvo), a realizirat će ga u suradnji s partnerskim organizacijama „FabLab Zagreb“– udrugom za digitalnu fabrikaciju, Udrugom „Robotic“, udrugom „Zadar Developers Hub“, međunarodnom asocijacijom „Vulca“ te brojnim ostalim inozemnim partnerima.

Ciljne skupine projekta su djeca predškolske dobi, učenici osnovnih škola (predmetne i razredne nastave), odgojitelji te učitelji predmetne i razredne nastave, ravnatelji osnovnih škola, sveučilišni profesori, članovi organizacija civilnog društva, volonteri, nastavnici srednjih škola koji pokrivaju SteAm područje i prirodoslovlje, roditelji, predstavnici kreatora obrazovnih politika i donositelja odluka  u ime Grada Zadra te šira stručna javnost i zainteresirano građanstvo.

Glavne aktivosti projekta su:

1. SteAm za najmlađe i one starije – 20. – 22.04.2020. – 9 radionica jačanja znanja, vještine i kompetencija za popularizaciju znanosti i SteAm područja u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama;

2. SteAm Show festival — 23.04.2020. – 5 interaktivnih predstava – stand Up radionica čija je svrha popularizacija znanosti i inovacija kroz multidisciplinarni pristup kulture i znanosti za ciljnu skupinu učenika i nastavnika osnovnih škola.

3. Maker Faire Zadar – 23.04.2020.g. – međunarodni sajam inovacija za građane. Izlagači nisu ograničeni godinama, nacionalnošću, strukom ili obrazovanjem, dovoljna je ljubav prema stvaranju unutar SteAm područja.

4. Vulca 2020 – 23. – 26.04.2020.druženje nacionalnih i međunarodnih inovatora, učitelja, poduzetnika, volontera i predstavnika ustanova koje djeluju u području SteAm-a sa svrhom raspravljanja tematskih područja cirkularne ekonomije, održivog razvoja otoka, inovacija u poučavanju, umrežavanja inovatora, stvaranja MakerSpace pokreta u Zadru i dr.

5. Innovation in Education – 22. – 23.04.2020. – Posjet grupe učitelja, nastavnika, ravnatelja i istraživača asocijacije „ Innovation in Education“, okupljenih pod vodstvom prof. Adama Maltesea s Instituta u Indiani (SAD), zadarskim osnovnim školama u svrhu prijenosa primjera dobre prakse o inovativnim modelima učenja i poučavanja, primjeni IKT-a u nastavi, novim trendovima u nastavi povezanim sa SteAm vještinama i projektnim radom te stvaranjem Makers kulture u š

Za sve dodatne informacije, kao i za prijave u određenim aktivnostima, molimo pratite našu mrežnu stranicu ili se obratite na adresu info@makersweekzadar.com

Makers week Zadar 2020

Radujemo se Vašem dolasku!